منوی سایت

کابینت ها

به علت دوام بهتر ورقه های استیل برای بدنه کابینت صنعتی، ضد خش استیل، ضد زنگ بودن استیل و بهداشت و تمیزی آن و مورد تأیید بودن وزارت بهداشت کابینت های بیمارستان را از جنس ورقه های استیل می سازند. کابینت صنعتی در دو نوع دیواری و زمینی ساخته می شوند. و قابل استفاده در اتاق کار تمیز، کثیف ، اتاق تریتمنت و قابل استفاده درCSSD بیمارستان ها وCSR کلینیک ها و قابل استفاده در اتاق گچ گیری و قابل استفاده در آبدارخانه های بیمارستان و کلیه فضاهای عمومی دارای طراحی خاص با هدف کنترل عفونت بیمارستانی و...  جهت نگهداری دارو و مواد شوینده وشیشه های دارو و ... می باشد