منوی سایت

سینک های اسکراپ

سینک های اسکراپ بیمارستانی یک صفحه سینک از جنس استیل است که بیشتر برای اتاقهای عمل بیمارستان ها استفاده می شود .این سینک جهت استفاده جراحان برای شستشو دست ها قبل و بعد از جراحی در اتاق عمل برای جلوگیری از انتقال عفونت به بیماران درپیش ورودی اتاق های عمل بیمارستان ها نصب می شود.
شیرهای شستشو ی سینک اسکراپ می بایست به لحاظ باز و بسته شدن جریان آب از نوع غیر تماسی با دست  باشند که می تواند به صورت تحریک با آرنج (شیر آرنجی) ، تحریک با پا (شیر پدالی ) و یا تحریک سنسور مادون قرمز (چشم الکترونیکی) باشد .پمپ بتادین و  دست خشک کن اتوماتیک جزو متعلقات این نوع سینک محسوب می شود . این سینک به صورت استاندارد  به صورت 1 نفره ، 2 نفره و سه نفره بوده که به صورت سفارشی نیز قابل ساخت است.