منوی سایت

استیل های بخش های بستری و ویژه

بخش های بستری و ویژه به منظور مراقبت ویژه و اختصاصی جهت بازگشت بیماران به حالت اولیه سلامتی با نظارت دائم (مانیتور تک مستر) انجام می شود، این بخش دارای تجهیزاتی مانند ترولی پانسمان دو کشو،ترولی سیفتی باکس، کمد های درب استیل ودرب شیشه ای و... با توجه به وضعیت بیماران می باشد.