منوی سایت

پمپ بتادین

دستگاه پمپ بتادین وسیله ای بسیار کاربردی بوده و در اماکن عمومی،آزمایشگاه ها ،درمانگاه ها ،کلینیک ها و بخصوص در بیمارستان ها  به ویژه در اتاق عمل مورد استفاده قرار میگیرد و برای رعایت هرچه بیشتر موازین بهداشتی،تماس مکرر دست با مخزن محلول را به حداقل می رساند