منوی سایت

فن سانتریفیوژ

فن سانتریفیوژ

فن گریز از مرکز یک دستگاه مکانیکی برای انتقال هوا یا گازهای دیگر است .

اصطلاحات “دمنده” و “فن قفس سنجاب” (به این دلیل که به نظر می رسد مثل یک چرخ هامستر است )، اغلب به عنوان مترادف استفاده می شود. این فن ها سرعت و حجم جریان هوا را با چرخش پروانه افزایش می دهد.

فن های سانتریفیوژ از انرژی جنبشی پروانه ها برای افزایش حجم جریان هوا استفاده می کنند که به نوبه خود آنها را در مقابل مقاومت ناشی از کانال ها، پروانه ها و اجزای دیگر حرکت می دهد.

فن های سانتریفیوژی شعاع حرکت جریان هوا را تغییر می دهند و جهت (معمولا 90 درجه) جریان هوا را تغییر می دهند.
آنها محکم، آرام، قابل اعتماد و قادر به کار در طیف وسیعی از شرایط هستند.

فن های سانتریفیوژ دستگاههای جابجایی دائمی یا دستگاههای حجم ثابت هستند، به این معنی که در سرعت ثابت فن، یک فن سانتریفیوژ حجم نسبتا ثابت هوا را به جای یک حجم ثابت انتقال می دهد. این به این معنی است که سرعت وشتاب جریان هوا در یک سیستم ثابت است .

فن‌های سانتریفوژ یا گریز از مرکز هوا را در جهت عمود بر محور گردش پروانه تخلیه می‌کنند.

هوای ورودی به موازات محور گردش پروانه وارد فن شده و با حرکت شعاعی به سمت پیرامون پروانه و نوک بالک‌ها حرکت می‌کند.

همزمان با این حرکت، جریان هوا مقداری انرژی جنبشی دریافت می‌کند که افزایش فشار استاتیک را همزمان با آهسته شدن حرکت جریان هوا قبل از ورود به مسیر تخلیه را در پی دارد.

اما مهمترین ویژگی این فن ها توانایی آنها در غلبه بر افت فشار استاتیک بالا در سیستم‌های کانال کشی شده می‌باشد.

فن های گریز از مرکز یکی از پرطرفدارترین هاست. امروزه شایعترین فن مورد استفاده در صنعت سیستم های تهویه هستند. آنها اغلب ارزان تر از فن های محوری و ساده تر در ساخت و ساز هستند. آنها در حمل و نقل گاز یا مواد و در سیستم های تهویه برای ساختمان ها و وسایل نقلیه استفاده می شود.  همچنین برای پروسه های صنعتی و سیستم های کنترل آلودگی هوا مناسب هستند.

و در سیستم‌های کانال کشی شده با فشار بالا کاربرد دارد.

تفاوت بین فن ها و دمنده ها

ویژگی که یک فن سانتریفوژ را از یک دمنده متمایز میکند ، نسبت فشار است که می تواند به آن دست یابد. به طور کلی، یک دمنده می تواند نسبت فشار بالاتری را تولید کند.

 فن‌های گریز از مرکز با توجه به نوع پروانه به‌کار رفته درآنها به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

فن های گریز از مرکز با پروانه خم به جلو(فوروارد)

فن های گریز از مرکز با پروانه خم به عقب(بکوارد)

فن های گریز از مرکز با پروانه شعاعی(رادیال)

فن های گریز از مرکز ایرفلوفن های گریز از مرکز با پروانه خم به جلو(فوروارد)

فن های گریز از مرکز با پروانه خم به جلو(فوروارد)

فن های گریز از مرکز با پروانه خم به جلو(فوروارد)nbsp;nbsp;nbspnbsp;در این نوع پرها رو به جلو و در جهت چرخش پروانه مباشد. تعداد پرهای آن در مقایسه با پروانهای خم به عقب و شعاعی بیشتر مباشد. توان واقعی در این فها بعلت ساختار پروانه آن، بیشتر از توان محاسبه شده برای ف مباشد. فهای دارای این نوع پروانه بیشتر در صنایع تهویه مطبوع و تهویه در ساختمانها و برجهای اداری و مسکونی (که داری هوای تمیز است) بکار مرود.
فن های گریز از مرکز با پروانه خم به عقب(بکوارد)

فن های گریز از مرکز با پروانه خم به عقب(بکوارد)

فن های گریز از مرکز با پروانه خم به عقب(بکوارد)بازدهی این فها نسبت به فهای با پروانه خم به جلو بیشتر و دارای صدای کمتری مباشد و در آن توان واقعی با توان محاسباتی تقریباً برابر مباشد. پرها در این نوع رو به عقب بوده و در خلاف جهت چرخش پروانه مباشد
فن های گریز از مرکز ایرفلو

فن های گریز از مرکز ایرفلو

فن های گریز از مرکز ایرفلوبیشترین بازدهی را در بین فن های سانتریفیوژ دارند و زاویه برخورد بالک با جریان سیال کم است و صدای کمتری نسبت به سایر فن های سانتریفیوژ دارند و استحکام مکانیکی بالا باعث قابلیت این فن ها در تولید فشارهای بالا می گرددکاربرد این فن ها در مواردی که جریان هوا آلودگی ندارد و به دلیل خاصیت این فن ها در عدم تحمیل اضافه بار بر الکتروموتور، غالبا در مواردی که دبی بالا مورد نیاز است به کار می روند و همچنین برای سیستم های با مقاومت متغیر به دلیل عدم وجود منطقه واماندگی بر روی منحنی این فن ها مناسب می باشند.