منوی سایت

پایه سرم

پایه سرم(آی وی استند) وسیله ای است که در قسمت بالایی آن گیره هایی برای نگه داری سرم و در قسمت پایین آن ،دارای چرخ برای حرکت و حفظ تعادل است. پایه سرم در دو نوع مستقل و وصل شونده به ترالی اورژانس می باشد. در پایه سرم جنس و کیفیت فلز نگهدارنده اصلی و در صورت چرخ دار بودن پایه سرم، جنس چرخ های پایه سرم که برای جابجایی آن مورد استفاده قرار میگیرد بسیار مهم می باشد.
 انواع پایه سرم که با مرغوب ترین مواد اولیه توسط شرکت آرتا تجهیز آرنیکا تولید می شود در این بخش قابل مشاهده است .