منوی سایت

خنک کننده و انبار

مواد غذایی مصرفی آشپزخانه قبل ازپخت باید در مکانی مناسب انبار و نگهداری شوند. این مکان باید دارای شرایط دمایی به خصوصی باشد تا از فاسد شدن مواد غذایی جلوگیری کند، البته برای اینکه طعم و کیفیت غذا های پخت شده مناسب تر باشند، بهتر است که مواد غذایی مصرفی را به صورت روزانه تهیه فرمایید. جدای از این مسئله تمامی یخچال ها و فریزر های موجود در آشپزخانه صنعتی باید در فضایی مناسب و به گونه ای قرار گیزند که در کنار وسایل و تجهیزات تولید کننده ی گرما و حرارت نباشند.از خنک کننده ها برای سرد کردن و در برخی موارد جهت انجماد مواد غذایی استفاده می شود. در برخی موارد نیاز است غذای طبخ شده به سرعت سرد شود و در برخی موارد نیاز است که مواد اولیه جهت طول عمر بیشتر منجمد گردد. این محصولات خنک کننده شامل یخچال، یخ ساز و آب سردکن می گردد. کلیه مواد غذایی پس از پاکسازی اولیه باید به صورت تفکیک شده وارد سردخانه های زیر صفر و بالای صفر شوند. پس از آن نیز بر حسب میزان مصرف و یا پس از پخت، در یخچال و فریزر نگهداری میشوند. علاوه بر مواد غذایی پخته و آماده و سردشده و با توجه به زمان نگهداری، باید از یخچال-هایی با دمای مناسب استفاده شود. برای انتخاب و ساخت سردخانه های مناسب، ازشرکت آرتا تجهیز آرنیکا مشاوره بگیرید