منوی سایت

لاندری و رختشویخانه صنعتی

هدف از ایجاد واحد لاندری یا رختشویخانه در بیمارستان،شستشو و ضد‌عفونی و خشک کردن و اتوکشی صحیح البسه، ملحفه‌ها، رو‌تختی‌‌، روبالشی‌، پتو‌‌، پرده، گان و شان‌های اتاق عمل و لباس کارکنان با استفاده از ماشین آلات وتجهیزات شستشو می باشد که با توجه به اهمیت این بخش در عملکرد بیمارستان و رضایت‌مندی بیماران و کنترل عفونت‌های بیمارستانی، ساخت فضای فیزیکی استاندارد و رعایت تمام اصول بهداشتی توسط کارکنان بخش و نظارت دقیق بر عملکرد آنها در راس اهداف لندری می‌‌باشد.

رختشویخانه از بخش‌های مهم بیمارستان بوده که از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد. در اهمیت واحد رختشویخانه توصیه می شود در هنگام بازدید از بیمارستان ابتدا به بخش اورژانس و در دومین مرحله به سراغ رخشویخانه رفته و در نهایت به مراکز استریلیزاسیون، اتاق عمل و CCU  ،  ICU بروید. عدم رعایت موازین بهداشتی در رخشویخانه یکی از نگرانی های عمده در بیمارستان‌ها است.اگرچه ملحفه والبسه آلوده درمراکزبهداشتی-درمانی می تواند به عنوان منبعی از میکروارگانیسم های پاتوژن باشد اما گزارش تعداد موارد بیماریهای ناشی از مراقبتهای بهداشتی در ارتباط با منسوجات آلوده بسیار کم بوده است.با این وجود خط انتقال بیماری از طریق لباسهای آلوده در طول فرآیند شستشو نبایستی نادیده گرفته شود. ضروری ترین دستگاه های لاندری شامل دستگاه های زیر می شود:
دستگاه های شستشو صنعتی(ماشین لباسشویی صنعتی،دستگاه پتوشویی،عفونی شوربیمارستانی)
دستگاه آبگیر لباس صنعتی
دستگاه خشک کن لباس صنعتی
دستگاه اطو پرس صنعتی (اتوکلاغی)
دستگاه اطو غلطک ( اطو رولی)
دستگاه مانکن اطو
دستکاه دیگ بخار یا بویلر
میزاطو بخار
برای  انتخاب دستگاه های مناسب رخشویخانه ها 

تجهیزات خشکشویی

خشک شویی یکی از روش های شستشو و پاک کردن لباس می باشد. از آنجا که در این روش از آب استفاده نمی شود خشک شویی نام گرفته است. انتخاب دستگاه های  شرکت آرتا تجهیزآرنیکا راهکارهای مناسب را به شما پیشنهاد می دهد تا مناسب ترین دستگاه ها را انتخاب کنید.