منوی سایت

خدمات پس از فروش

اصول مشتری مداری یکی از اهداف این شرکت می باشد. لذا با توجه به این امر خطیر  شرکت اقدام به تاسیس واحد خدمات پس از فروش با استفاده از پرسنل مجرب و آموزش دیده نموده است تا زمان توقف کارکرد دستگاه ها به دلیل خرابی به کوتاه ترین مدت ممکن کاهش یابد.