منوی سایت

مشاوره و طراحی

طراحی اولیه سهم بسزایی در کارکرد نهایی بهره بردار در کلیه قسمتها دارد که در صورت طراحی مناسب و رعایت اصول استاندارد بسیاری از مشکلات در آینده رخ نخواهد داد. لذا این شرکت با تکیه به تیم مهندسین مجرب و متخصص اقدام به بازدید جلسه حضوری و تهیه طرح اولیه و در نهایت طرح نهایی با توجه به متره  محل (در صورت آماده بودن) و نظرات بهره بردار می نماید که در ادامه و پس از تایید طرح و چیدمان اقدام به طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکال می نماید.